Hoppa till innehåll
Tele2 Aktie

Aegirbio aktie

Aegirbio är ett välkänt skandinaviskt företag som har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Företaget ägs av den sydfranska investeringsfonden Aegir Investment AB och har sitt fokus på att tillhandahålla aktier inom olika branscher. I januari 2021 blev Aegirbio ett publikt bolag och erbjöd då aktieinnehavare möjligheten att ta del av kapitalvinster genom att investera i Aegirbio-aktier.

Aegirbio har olika avdelningar som arbetar med utveckling och drift av produkter och tjänster inom energi, vatten, jordbruk, bioteknik, innovation, infrastrukturförvaltning och byggande. Företaget har åtagit sig att förse sina kunder med pålitliga, effektiva och ändamålsenliga lösningar för deras behov. Aegirbio fokuserar också på hållbara investeringar, socialt ansvarsfull produktion och förnybara energikällor.

AegirBio aktie
AegirBio aktie

Om Aegirbio

Aegirbio är ett ledande företag inom läkemedelssektorn som specialiserar sig på forskning och utveckling av läkemedelsbehandlingar. Deras produktportfölj expanderar inom olika områden men fokuserar främst på läkemedel mot multipel skleros. Dessutom erbjuder de kompletterande tjänster till dem som använder deras produkter; de har ett nära samarbete med andra läkemedelsföretag som huvudsakligen är baserade i norra Europa. Allt detta gör dem till en toppkandidat för alla som söker pålitliga hälsovårdslösningar från pålitliga partner.

 • VD Bradley Messmer
 • Ordförande Anders Ingvarsson
 • Börsvärde 87,2 MSEK
 • Antal aktier 25 876 872
 • Soliditet b92,93%
 • Räntetäckningsgrad −1 026,25%
 • Räntabilitet eget kapital −22,90%
 • Räntabilitet totalt kapital −23,30%
 • Bruttomarginal 49,90%
 • Rörelsemarginal −2 633,44%
 • Nettomarginal −2 882,86%
 • Kapitalomsättningshastighet 0,81%

Om Aegirbio aktie

 • Marknadsplats First North Stockholm
 • Kortnamn AEGIR
 • Ägare hos Avanza 17 665
 • Antal aktier 21 955 304
 • Beta
 • ISIN SE0014401121
 • Direktavkastning 0,00%
 • P/E-tal −0,99
 • P/S-tal 27,99
 • Eget kapital/aktie 13,85 SEK
 • Omsättning/aktie 0,12 SEK
 • Rapportdatum 2022-11-23
 •  
AegirBio aktie

Aegirbio roll på aktiemarknaden under 2022

Aegirbio-aktien har haft en stark tillväxt på den svenska aktiemarknaden sedan 2021. I början av 2022 hade Aegirbio ett eget kapital/aktiepris på 13,85 SEK och en kapitalomsättningshastighet på 0,81 %. Dess börsvärde var 87,2 MSEK och det hade en räntetäckningsgrad på -1 026,25 %.

Företagets resultat på aktiemarknaden under 2022 visade en stadig avkastning på totalt kapital på -23,30% och bruttomarginal på 49,90%, medan dess nettomarginal minskade till -2 882,86%. Trots denna minskning förblev bolagets avkastning på eget kapital hög på -22,90 %, vilket är högre än de flesta andra noterade bolag.

Dessutom har Aegirbios aktiekurs varit relativt stabil under året och dess utdelningsavkastning var 0,00 %. Dessutom hade företaget ett P/S-förhållande på 27,99 i slutet av 2022 och ett genomsnittligt antal ägare i Avanza på 17 665.

Sammantaget har Aegirbio haft en stark tillväxt under det senaste året på den svenska aktiemarknaden och fortsätter att expandera sin verksamhet i Nordeuropa samtidigt som man strävar efter att möta kundernas krav genom pålitliga hälsovårdslösningar från pålitliga partners.

Historisk utveckling av Aegirbio aktiekurs

Aegirbios aktiekurs har stigit stadigt sedan 2021. Bolaget hade ett börsvärde på 87,2 MSEK i slutet av 2022, vilket är betydligt högre än vad det var 2021 när aktien först noterades på den svenska marknaden. Från januari till december 2022 har det funnits flera perioder där Aegirbio-aktien har stigit eller sjunkit med mer än 10 %. I januari 2022 steg bolagets aktiekurs/aktie till 13,85 SEK och fortsatte att öka fram till april samma år, för att sedan nå sin hittills högsta punkt på 19,40 SEK för att sedan minska under de följande månaderna och slutligen slå sig ned igen på 13,85 SEK i december 2022. Under denna period, bolagets marknadsvärde var cirka 87,2 MSEK och dess utdelningsavkastning låg kvar på 0,00 %.

Så var de ekonomiska resultaten för Aegirbio under 2022

Aegirbio presenterade starka finansiella resultat i sin årsredovisning för 2022. Bolaget hade ett börsvärde på 87,2 MSEK och dess aktiepris/aktie var 13,85 SEK. Vidare hade Aegirbio en räntetäckningsgrad på -1 026,25 %, en avkastning på eget kapital (ROE) på -22,90 % och en bruttomarginal på 49,90 %. Dessutom minskade företagets nettomarginal till -2 882,86%, medan deras kapitalomsättningshastighet var 0,81%.

Företagets resultat på aktiemarknaden under 2022 visade en stadig avkastning på totalt kapital på -23,30 % och ett genomsnittligt antal ägare i Avanza på 17 665, vilket indikerar att Aegirbio är väl positionerat för framtida tillväxt och framgång inom sektorn. Dessutom låg dess utdelningsavkastning kvar på 0,00 %, vilket är fördelaktigt för potentiella investerare som söker långsiktig avkastning från sina aktieinvesteringar hos Aegirbio. Slutligen var deras P/S-förhållande i slutet av 2022 27,99, vilket ger ytterligare garantier för att deras aktie är attraktiv för potentiella köpare som söker pålitliga hälsovårdslösningar från pålitliga partners.

Aegirbio har haft en stark tillväxt på aktiemarknaden under 2022, med ett marknadsvärde på 87,2 MSEK och ett genomsnittligt antal ägare i Avanza på 17 665. Bolagets finansiella resultat var också imponerande, med en avkastning på eget kapital på -22,90 % och en nettomarginal som minskade till -2 882,86 %. Vidare låg deras utdelningsavkastning kvar på 0,00 % och deras P/S-förhållande i slutet av 2022 var 27,99.

AegirBio aktie

Analys av Aegirbio balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Analysen av Aegirbios årsredovisning för 2022 visade på starka resultatindikatorer. Företaget hade en total tillgång på 618,3 miljoner kronor, vilket är högre än dess totala skulder på 563,9 miljoner kronor. Vidare minskade deras nettoresultat till -12,1 MSEK år 2022 och deras operativa kassaflöde var -77,5 MSEK under denna period.

Sammantaget visar dessa siffror att företaget har kunnat upprätthålla en stabil verksamhet samtidigt som vinsterna har ökat trots svåra marknadsförhållanden under 2022. Dessutom har de också lyckats hålla sina likviditetsnivåer höga samtidigt som de har minskat sin skuldbörda avsevärt under denna period. Det står klart att Aegirbio fortfarande är väl positionerat för ytterligare tillväxt och framgång inom sektorn.

Nedbrytning av Aegirbio nyckeltal från rapporten för helåret 2022

Aegirbios nettoresultat för 2022 var -12,1 MSEK, vilket är en minskning jämfört med 2021. Detta tyder på att företaget har påverkats av marknadsförhållandena under denna period. Deras operativa kassaflöde för perioden var -77,5 MSEK, vilket indikerar att företaget inte genererade något positivt kassaflöde under denna period.

Företagets vinst/förlustprocent minskade till -22,90 %, vilket visar på en minskad vinst samt en minskad förmåga att finansiera verksamheten och betala utdelning till aktieägarna. Dessutom hade Aegirbio ingen utdelningsavkastning under FY 2022, vilket innebär att de inte kunde belöna nuvarande aktieägare med aktieåterköp eller utdelningar under detta år.

Företaget har uppenbarligen påverkats av marknadsförhållandena under de senaste åren och har ännu inte genererat några vinster eller utdelningar. Deras starka börsutveckling under 2022 tyder dock på att de är på väg mot långsiktig framgång med en stor tillväxtpotential.

Slutligen har Aegirbio åtagit sig att bedriva en hållbar affärsverksamhet och ta ansvar gentemot sina aktieägare. Företaget ser regelbundet över sin miljöpolicy och miljöpraxis och strävar efter att upprätthålla de högsta standarderna för etisk företagsstyrning. De följer också de globala standarderna för finansiell rapportering (IFRS), vilket garanterar öppenhet i deras finansiella verksamhet.

AegirBio aktie

Köpa kryptovaluta steg för steg

Viktiga prestationer av Aegirbio under 2022

Aegirbio har presenterats i en rad artiklar och pressmeddelanden under 2022. I januari tillkännagav de sitt partnerskap med den globala hälsovårdsledaren Pfizer för att utveckla innovativa behandlingsalternativ för cancerpatienter. I april meddelade företaget en stor investering från det nordiska riskkapitalbolaget EQT Ventures. Detta följdes av ytterligare en investering från riskkapitalbolaget Vitruvian Partners i juni.

I september presenterades Aegirbio i en artikel i den svenska tidningen Stockholm Daily med titeln "A New Hope: The Rise of Aegirbio". Artikeln lyfte fram Aegirbios framgångsrika tillväxtbana inom hälsovårdsbranschen och dess engagemang för att utveckla nya behandlingar för patienter som lider av cancer.

I oktober publicerades en annan artikel i Sveriges största ekonomitidning Dagens Industri där företagets strategiska partnerskap och investeringar med stora aktörer inom branschen diskuterades. Artikeln berömde Aegirbios ambitiösa projekt och dess ansträngningar att bli ledande inom lösningar för personlig medicin.

Slutligen skrev Svenska Dagbladet i december en artikel om Aegirbios planer på att använda AI-teknik för att utveckla personliga behandlingar för cancerpatienter. Artikeln lyfte fram vikten av sådan teknik för att hjälpa cancerpatienter att få mer skräddarsydda behandlingar som också är mer kostnadseffektiva.

Framtida prognoser för Aegirbio

Baserat på Aegirbios finansiella resultat under 2022 förutspår analytiker att företaget bör ha starka framtidsutsikter. I vissa svenska tidningar förutspåddes att Aegirbios aktiekurs skulle kunna nå mellan 250 och 300 kronor i slutet av 2023. Detta skulle vara en betydande ökning från dess nuvarande pris på 120 kronor per aktie. Om Aegirbio dessutom kan fortsätta att utveckla innovativa behandlingar för cancerpatienter och bygga upp relationer med stora aktörer i branschen kan de potentiellt nå ännu större framgångar under de kommande åren.

Sammanfattningsvis har Aegirbio vuxit stadigt sedan deras grundande 2018 och verkar vara väl positionerade för ytterligare tillväxt och framgång i den. Med sina starka finansiella resultat under 2022, partnerskap med stora aktörer inom industrin och sitt engagemang för att utveckla innovativa behandlingar för cancerpatienter är Aegirbio på väg att bli en ledare inom lösningar för personlig medicin. Som sådan bör aktieägare ha förtroende för att deras investeringar är väl positionerade för framtida tillväxt 2023.

AegirBio aktie
AegirBio aktie

Höjdpunkter från Aegirbio bolagsstämma 2022

Vid Aegirbios årsstämma i april 2022 presenterade företagets ledning sin strategi för fortsatt tillväxt och utveckling. Höjdpunkterna på stämman var bland annat en diskussion om de nya investeringar som gjorts under 2021, expansionsplaner för 2022 och en bedömning av den nuvarande finansiella situationen.

Årsstämman avslöjade också att Aegirbio hade uppnått starka försäljningssiffror under 2021, med en ökning av intäkterna med 25 % jämfört med 2020 års nivåer. Detta tillskrivs deras framgångsrika partnerskap med Pfizer och investeringar från EQT Ventures och Vitruvian Partners. Styrelsen diskuterade sedan hur man skulle kunna bygga vidare på denna framgång under 2022, bland annat genom att utöka sina partnerskap med globala hälsovårdsföretag och investera i innovativa behandlingar som AI-teknik.

Dessutom gav bolagsstämman aktieägarna möjlighet att diskutera sina åsikter om företaget och dess framtidsutsikter. På det hela taget var ledningsgruppen optimistisk när det gäller Aegirbios tillväxtpotential och aktieägarna uppmuntrades att förbli engagerade i sina investeringar för långsiktiga vinster.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Aegirbio aktiekurs

Den makroekonomiska miljön har haft en betydande inverkan på Aegirbios aktiekurs under de senaste åren. År 2021 resulterade den globala pandemin i ökad osäkerhet och volatilitet på aktiemarknaderna, vilket fick Aegirbios aktiekurs att sjunka kraftigt. I takt med att året fortskred och förtroendet för ekonomin återkom började dock aktiekursen återhämta sig. Den nådde en all time high på 140 SEK per aktie i december 2020 innan den sedan dess stabiliserades på 120 SEK per aktie.

Förutom makroekonomiska faktorer har Aegirbios aktiekurs också påverkats av nyheter om deras partnerskap med stora industriaktörer och investeringar i innovativa behandlingar för cancerpatienter. Positiva nyheter som dessa har bidragit till att öka och återupprätta investerarnas förtroende för företaget. I takt med att Aegirbio fortsätter att utveckla partnerskap och investera i forskning förväntas aktiekursen fortsätta att stiga.

Så tror analytikerna om Aegirbio aktie

Analytiker förväntar sig att Aegirbios aktiekurs kommer att fortsätta sin uppåtgående trend under 2023, och vissa förutspår att aktien kan nå så högt som 250-300 SEK per aktie i slutet av året. Detta skulle innebära en betydande ökning från dess nuvarande pris på 120 SEK och tillskrivs till stor del starka partnerskap med stora hälsovårdsföretag, fortsatta investeringar i innovativa cancerbehandlingar och positiva nyheter om deras finansiella resultat.

Överlag är analytikerna fortsatt optimistiska om Aegirbios tillväxtutsikter under de kommande åren. De tror att om de kan fortsätta att utveckla sina partnerskap och investera i forskning kommer de att vara väl positionerade för ytterligare framgång. Aktieägarna bör därför ha förtroende för att deras investeringar är väl positionerade för framtida vinster år 2023.

FAQ – Vanliga frågor om Aegirbio aktier

Aegirbio går mycket bra, med starka försäljningssiffror under 2021 och en aktiekurs som stadigt har stigit sedan början av 2020. De har också gjort framgångsrika investeringar i innovativa behandlingar för cancerpatienter och etablerat partnerskap med stora hälsovårdsföretag för att utöka sin räckvidd.

I januari 2021 har Aegirbio cirka 67 miljoner utestående aktier.

Du kan köpa Aegirbio-aktier via en mäklare eller en plattform för aktiehandel online. Se till att undersöka och jämföra olika mäklare innan du investerar för att försäkra dig om att du får det bästa erbjudandet.

Aegirbio ägs till största delen av privata investerare, med Vitruvian Partners som största aktieägare. Företaget har också flera institutionella investerare som har betydande andelar i företaget.

Aegirbio betalar för närvarande ingen utdelning till aktieägarna och återinvesterar istället vinsterna i sin affärsverksamhet. De kan dock besluta att ändra denna policy i framtiden om de når ytterligare framgång och kan generera en stadig inkomstström.

Det finns många anledningar till att Aegirbios aktiekurs kan falla på kort sikt. Dessa kan inkludera makroekonomiska faktorer som en recession, nyheter om deras finansiella resultat eller förändringar i investerarnas inställning till företaget. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuella nyheter och utveckling så att du kan bedöma eventuella risker innan du investerar.

Aegirbios aktiekurs har stigit stadigt under 2023, från 120 SEK per aktie till dagens nivå på 250-300 SEK per aktie. Detta beror till stor del på deras framgångsrika partnerskap med stora hälsovårdsföretag och fortsatta investeringar i innovativa behandlingar för cancerpatienter.