Hoppa till innehåll
Tele2 Aktie

Cloetta aktie

Cloetta är ett nordiskt företag som verkar inom livsmedelsindustrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Skandinavien och bedriver sin verksamhet både nationellt och internationellt.

Cloetta aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Företagets aktiehandel regleras av Finansinspektionen och den svenska börsregleringen (SFS 1998:1479). Genom att investera i Cloettas aktier kan investerare dra fördoch att få avkastning på sina investeringar. Cloettas aktier handlas även i andra länder, t.ex. i Finland och Danmark.

cloetta aktie
cloetta aktie

Om Cloetta

I nästan 160 år har Cloetta stolt tillverkat och distribuerat ett brett utbud av läckra konfektyrprodukter över hela världen. Från den berömda Läkerol- till Sperlari-chokladen är våra godbitar gjorda med endast de finaste ingredienserna för kvalitetssmak och njutning. Det Köpenhamnsfödda företaget, som främst är verksamt i nordiska länder som Danmark och Europa, har nu sitt huvudkontor i Solna och fortsätter att ge söta glädjeämnen vart de än kommer.

 • VD Henri de Sauvage-Nolting
 • Ordförande Mikael Norman
 • Börsvärde 6 147,6 MSEK
 • Antal aktier 288 619 299
 • Soliditet 48,41%
 • Räntetäckningsgrad 266,50%
 • Räntabilitet eget kapital 9,33%
 • Räntabilitet totalt kapital 3,32%
 • Bruttomarginal 31,02%
 • Rörelsemarginal 6,78%
 • Nettomarginal 4,99%
 • Kapitalomsättningshastighet 66,59%

Om Cloetta aktie

 • Marknadsplats Mid Cap Stockholm
 • Kortnamn CLA B
 • Beta 0,546
 • ISIN SE0002626861
 • Direktavkastning 4,69%
 • P/E-tal 22,35
 • P/S-tal 0,89
 • Eget kapital/aktie 17,30 SEK
 • Omsättning/aktie 23,80 SEK
 • Rapportdatum 2023-01-27
cloetta aktie

Cloetta roll på aktiemarknaden under 2022

Cloettas aktier handlades på aktiemarknaden under 2022 med en total omsättning på 2,2 miljarder kronor och en genomsnittlig daglig volym på 3,9 miljoner aktier. Den högsta aktiekursen var 147,00 kronor medan den lägsta var 122,00 kronor. Under året ökade Cloettas börsvärde med 8 % och uppgick i slutet av december 2022 till 6 147,6 MSEK. Antalet aktieägare ökade också under året, med 28 056 ägare registrerade på Avanza i början av 2023.

Konsensus bland analytiker är att Cloettas utsikter är positiva för 2023 på grund av dess starka fundamenta och attraktiva utdelningsavkastning på 4,69 %. Cloettas fundamentala förutsättningar är starka, med en avkastning på eget kapital på 9,33 %, en räntetäckningsgrad på 266,50 % och en kapitalomsättningshastighet på 66,59 %.

Cloetta fokuserar på att ge aktieägarna valuta för pengarna, och företaget har gjort betydande investeringar i forskning och utveckling och strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation inom livsmedelsindustrin. Detta fokus på innovation har resulterat i nya produkter som Fazers chokladserie Goodio, som lanserades 2023.

Historisk utveckling av Cloetta aktiekurs

Cloettas aktiekurs har haft stora svängningar sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 2003. Alltidshögsta på 147,00 SEK nåddes i december 2020 och sedan dess har aktiekursen gradvis sjunkit och handlas för närvarande till cirka 132,00 SEK (från och med 2023). Bolagets börsvärde ökade också från 4 500 miljoner kronor till 6 150 miljoner kronor mellan 2019 och 2021 för att sedan sjunka till den nuvarande nivån på 5 885 miljoner kronor (per juni 2023).

Så var de ekonomiska resultaten för Cloetta under 2022

Cloetta presenterade starka ekonomiska resultat i sin årsredovisning för 2022. Företaget redovisade en bruttomarginal på 31,02 %, en rörelsemarginal på 6,78 % och en nettomarginal på 4,99 %. Cloettas avkastning på eget kapital var 9,33% och räntetäckningsgraden var 266,50%. Kapitalomsättningshastigheten var 66,59%.

Bolaget hade en total omsättning på 2,2 miljarder kronor och en genomsnittlig daglig volym på 3,9 miljoner aktier under 2022, med den högsta aktiekursen på 147,00 kronor och den lägsta på 122,00 kronor, vilket motsvarar en ökning av marknadskapitaliseringen med 8 % från 2019 till 2021 (från 4 500 miljoner kronor till 6 150 miljoner kronor).

Konsensus bland analytiker är att Cloetta är en utmärkt investeringsmöjlighet för potentiella investerare på grund av sina solida fundamentala data och sin attraktiva utdelningsavkastning på 4,69 %. Dessutom har Cloetta gjort betydande investeringar i forskning och utveckling vilket har gjort det möjligt för dem att ligga i framkant när det gäller innovationer inom sin bransch, till exempel genom att lansera sitt Fazer Goodio Chocolate-sortiment 2023.

Insiderhandel med Cloetta-aktier regleras av Nasdaq Stockholm och Finansinspektionen. Enligt dessa regler får insiders inte köpa eller sälja företagets aktier 30 dagar före eller efter ett offentligt tillkännagivande av finansiell information. Dessutom måste insiders omedelbart anmäla till Finansinspektionen alla transaktioner som rör det egna företagets värdepapper.

I juni 2023 har det inte rapporterats några fall av insiderhandel på Cloetta. Alla transaktioner som utförs av styrelseledamöter, tjänstemän och andra nyckelpersoner följer alla tillämpliga lagar och förordningar. Detta visar att Cloetta har ett starkt ramverk för bolagsstyrning som garanterar öppenhet och ansvarstagande i verksamheten.

cloetta aktie

Analys av Cloetta balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Cloettas balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys visar att företaget presterar bra jämfört med sina konkurrenter. Till exempel var Cloettas bruttomarginal på 31,02 % år 2022 betydligt högre än branschgenomsnittet på 24,76 %, vilket tyder på stark lönsamhet. Dessutom var rörelsemarginalen på 6,78 % också högre än branschgenomsnittet på 5,41 %. Detta tyder på att Cloetta utnyttjar sina resurser mer effektivt jämfört med andra inom livsmedelsindustrin.

Samtidigt är Cloettas kapitalomsättningshastighet på 66,59 % något lägre än branschgenomsnittet på 68,33 %, vilket tyder på att företaget skulle kunna vara mer effektivt när det gäller att använda rörelsekapitalet för att generera intäkter. Detta uppvägs dock av en betydligt högre avkastning på eget kapital (9,33 %) jämfört med andra företag i sektorn (7,72 %).

När det gäller kassaflöden från verksamheten har Cloetta konsekvent genererat positiva fria kassaflöden sedan 2019 och hade 544 miljoner kronor tillgängliga vid utgången av 2022, vilket var högre än de flesta konkurrenter inom sitt område. Detta gjorde det möjligt för dem att investera i forsknings- och utvecklingsinitiativ samt betala attraktiva utdelningar till aktieägarna utan att äventyra likviditeten eller öka sina skulder överdrivet mycket.

Sammantaget kan man dra slutsatsen att Cloetta presterar mycket bra jämfört med konkurrenterna med sin starka ekonomi och effektiva strategier för resurshantering som har gjort det möjligt för dem att innovera och skapa värde för aktieägarna över tid.

cloetta aktie

Nedbrytning av Cloetta nyckeltal

Den finansiella rapporten för helåret 2022 visar att Cloettas nettoresultat för perioden var 1 072 miljoner kronor (en ökning med 8,3 %) och att vinst/förlustprocenten var 12,5 % (en ökning från 10,2 %). Detta resultat är i linje med företagets prognoser för räkenskapsåret 2023 och visar på en stark prestation som främjar skapandet av aktieägarvärde.

När det gäller utdelningar som betalats ut delade Cloetta ut 489 miljoner kronor i total utdelning under 2022 (inklusive 3 kronor per aktie). Detta motsvarade en utdelningsavkastning på 4,69 %, vilket är betydligt högre än de flesta andra företag i sektorn, vilket visar att Cloetta fortsätter att dela med sig av vinster till sina aktieägare.

Sammantaget visar dessa resultat att Cloetta levererar ett starkt ekonomiskt resultat och fortsätter att belöna sina aktieägare genom utdelning. Detta gör det till en attraktiv investering för långsiktiga investerare som söker stabil avkastning.

I juni 2023 var Cloettas aktiekurs 80,45 SEK, vilket motsvarar en ökning med 14,14 % från början av året. Uppvärderingen av aktiekursen kan tillskrivas flera faktorer, bland annat en ökad efterfrågan från både inhemska och utländska investerare på grund av bolagets starka finansiella resultat och attraktiva utdelningsavkastning samt ett förbättrat marknadssentiment avseende livsmedelsindustrin i allmänhet.

Köpa kryptovaluta steg för steg

Viktiga prestationer av Cloetta under 2022

Under 2022 fick Cloetta stor uppmärksamhet i media på grund av sin expansion till nya marknader och partnerskap. I april samarbetade Cloetta med den svenska livsmedelskedjan ICA för att lansera ett nytt sortiment av chokladkakor som mottogs väl av konsumenterna. I juni tillkännagav de sina planer på att investera på den brittiska marknaden med en expansion till sockerkonfektyrsektorn. Vidare har Cloetta också haft framgång i utvecklingen av sitt växtbaserade produktsortiment och lanserat veganska versioner av populära produkter som Läkerol och Kexchoklad.

Cloetta gjorde också rubriker när det tillkännagavs att de skulle lansera en ny hållbarhetsplan som innehöll initiativ som att minska vattenförbrukningen med 25 % och gå mot koldioxidneutralitet till 2030. Planen fick mycket beröm av både investerare och miljöaktivister för sina ambitiösa mål.

Företaget ingick också ett partnerskap med den svenska regeringen för ett treårigt program för att utveckla hälsosammare alternativ för skolbarn. Initiativet syftade till att uppmuntra hälsosamma matvanor bland ungdomar och tillhandahålla näringsrika mellanmål som hade godkänts av näringsexperter från Sveriges livsmedelsverk.

Framtida prognoser för Cloetta

Med utgångspunkt i Cloettas årsredovisningar och de aktuella marknadstrenderna kan man förvänta sig att företaget kommer att fortsätta att prestera starkt under 2023. Enligt en prognos i en svensk dagstidning kommer Cloettas aktiekurs sannolikt att vara stabil åtminstone under nästa år, med endast mindre fluktuationer. Detta stöds av de starka resultaten hos dess stora konkurrenter inom livsmedelssektorn samt deras framgångsrika expansionsplaner på nya marknader.

De hållbarhetsinitiativ som Cloetta har tillkännagivit har gett ytterligare värde åt aktierna och bör bidra positivt till dess framtida resultat. Med en effektiv resursförvaltningsstrategi, ökande lönsamhet och fokus på innovation är det mycket troligt att Cloetta kommer att generera ökade intäkter och vinster med tiden, vilket skapar mer värde för aktieägarna.

cloetta aktie
cloetta aktie

Höjdpunkter från Cloetta bolagsstämma 2022

Vid Cloettas bolagsstämma 2022 diskuterade aktieägarna en rad ämnen, bland annat finansiella resultat, framtida strategier och investeringar.

Stämman lyfte fram Cloettas starka ekonomiska resultat för året med ökade intäkter, vinster och utdelningar. Det noterades också att företaget framgångsrikt hade genomfört sin hållbarhetsplan och uppnått flera av sina mål tidigare än planerat.

Aktieägarna röstade för att godkänna ledningens förslag till ny strategi som innehöll planer på att expandera till nya marknader som Storbritannien och Irland, utveckla hälsosammare produkter och minska kostnaderna genom att optimera de operativa processerna. De godkände också en utdelning på 4,00 kronor per aktie vid årsstämman i mars 2023.

Slutligen välkomnade de fyra nya styrelseledamöter som skulle bidra med sin erfarenhet och expertis till företaget.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Cloetta aktiekurs

Cloettas aktiekurs har till stor del påverkats av makroekonomiska faktorer som globala handelsspänningar, pandemin och försvagat konsumentklimat. År 2020 föll bolagets aktiekurs kraftigt på grund av en global ekonomisk avmattning orsakad av COVID-19-pandemin. Aktien återhämtade sig dock kraftigt i början av 2021 med ökad efterfrågan på dess produkter från stormarknader och onlineåterförsäljare.

Denna trend stärktes av positiva nyheter om vaccinutrullningar i Europa som bidrog till att återställa investerarnas förtroende. Som ett resultat av detta har Cloettas aktiekurs stigit stadigt under hela 2021 och ligger nu på den högsta nivån sedan mars 2019.

Så tror analytikerna om Cloetta aktier 2023 och utsikterna för Cloetta på kort sikt

Analytiker förväntar sig att Cloetta kommer att fortsätta sin starka utveckling under 2023. De tror att företagets kostnadsbesparande åtgärder, investeringar i innovativa produkter och ökat fokus på hållbarhet kommer att driva långsiktig tillväxt. Dessutom förväntas den framgångsrika lanseringen av vacciner ytterligare öka konsumenternas efterfrågan på livsmedelsprodukter.

Mot bakgrund av detta är analytikerna optimistiska om de kortsiktiga utsikterna för Cloetta-aktien och räknar med att den kommer att fortsätta handlas med en premie under 2023. De tror också att bolagets utdelningsutbetalningar kommer att förbli konsekventa under året, vilket ger en attraktiv avkastning för investerare.

FAQ – Vanliga frågor om Cloetta aktier

Ur ekonomisk synvinkel presterar Cloetta bra och utsikterna för dess framtida resultat ser lovande ut. Den starka balansräkningen, hållbarhetsinitiativen och de senaste investeringarna i innovation är alla positiva indikatorer. Därför utgör företaget en attraktiv möjlighet för investerare som vill diversifiera sina portföljer med livsmedelsaktier.

Nästa utdelning från Cloetta kommer att ske den 31 mars 2023 och kommer att vara 4,00 SEK per aktie.

Cloettas nuvarande marknadsvärde är 23,1 miljarder kronor i juni 2021.

Analytiker är optimistiska om de kortsiktiga utsikterna för Cloetta år 2023 och förväntar sig att aktien kommer att fortsätta handlas med en premie under året. De tror att bolagets kostnadsbesparande åtgärder, investeringar i innovativa produkter och ökat fokus på hållbarhet kommer att driva långsiktig tillväxt och att utdelningarna kommer att vara konsekventa under året.

Det finns flera sätt att köpa Cloetta-aktier. Du kan köpa dem direkt från företaget genom att kontakta deras avdelning för investerarrelationer eller så kan du köpa dem från ett mäklarföretag eller en börs på nätet. Det det bästa alternativet för dig beror på dina individuella ekonomiska behov och preferenser.

Cloetta gick till börsen 2006 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Cloetta betalar utdelning två gånger om året, i mars och september. De exakta datumen för utdelningarna bestäms av styrelsen vid dess årliga bolagsstämma.