Hoppa till innehåll
Tele2 Aktie

Fortnox aktie

Fortnox är ett svenskt företag som grundades 2003 och har sedan dess vuxit till att bli en av de största IT-leverantörerna i Norden. Fortnox tillhandahåller en helhetslösning som täcker alla aspekter av företagsadministration, inklusive bokföring, skatt, lön och arbetsgivaradministration. Företaget är listat på Nasdaq Stockholm Stock Exchange och erbjuder olika typer av aktier som handlas under tickersymbolen FTX.

fortnox aktie
fortnox aktie

Om Fortnox

För ambitiösa företag erbjuder Fortnox den ultimata plattformen för att lyckas. Med produkter som omfattar både redovisning, fakturering, ekonomi och anställda – plus tillgång till externa system genom strategiska partnerskap – är Fortnox din enda kontaktpunkt för allt företagsrelaterat. Företaget grundades 2001 med huvudkontor i Växjö i Sverige och har varit en ledande leverantör av förstklassiga tjänster i regionen sedan starten för över två decennier sedan.

 • VD Tommy Eklund
 • Ordförande Olof Hallrup
 • Börsvärde 39 535,8 MSEK
 • Antal aktier 609 744 700
 • Soliditet 55,64%
 • Räntetäckningsgrad 7 253,13%
 • Räntabilitet eget kapital 36,24%
 • Räntabilitet totalt kapital 19,66%
 • Bruttomarginal 84,76%
 • Rörelsemarginal 36,39%
 • Nettomarginal 35,49%
 • Kapitalomsättningshastighet 55,41%

Om Fortnox

 • Marknadsplats Large Cap Stockholm
 • Kortnamn FNOX
 • Ägare hos Avanza 38 851
 • Antal aktier 609 744 700
 • Beta 1,047
 • ISIN SE0017161243
 • Direktavkastning 0,19%
 • P/E-tal 114
 • P/S-tal 30,99
 • Eget kapital/aktie 2,10 SEK
 • Omsättning/aktie 2,09 SEK
 • Rapportdatum 2023-02-16
fortnox aktie

Fortnox roll på aktiemarknaden under 2022

Fortnox har blivit en viktig aktör på Nasdaq Stockholm Stock Exchange under det senaste året. Under 2022 steg bolagets aktiekurs med mer än 25 %. Dessutom ökade dess börsvärde till 39 535,8 MSEK i februari 2020 – vilket gör det till en av de tio mest värdefulla aktierna på den svenska börsen. Dessutom lockade Fortnox ett stort antal investerare, med 38 851 enskilda ägare på Avanza i februari 2021. Vidare var dess utdelningsavkastning 0,19 %, och den hade ett P/E-tal på 114 och ett P/S-tal på 30,99 samma månad.

Fortnox skiljer sig från andra svenska företag, eftersom det kombinerar avancerad teknik med moderna affärslösningar. Företagets helhetslösning för redovisning gör det möjligt för användarna att hantera sin ekonomi mer effektivt och ger en omfattande överblick över verksamheten. Dessutom gör dess partnerskap med externa system, såsom leverantörer av löne- och arbetsgivaradministration, det möjligt för Fortnox att erbjuda ett komplett utbud av tjänster för företag av alla storlekar. Som ett resultat av detta har företaget blivit ett attraktivt alternativ för investerare som söker långsiktig tillväxt i regionen.

Historisk utveckling av Fortnox aktiekurs

Från början av 2021 till slutet av februari 2022 har priset på Fortnox-aktien ökat kraftigt. Aktien började året på cirka 39 kronor per aktie och hade mer än fördubblats i slutet av februari till 92,8 kronor per aktie. Denna imponerande ökning kan till stor del tillskrivas företagets starka ekonomiska resultat under de senaste kvartalen, vilket gjorde att dess börsvärde nådde över 39 miljarder kronor i början av 2021. Bolagets konsekventa tillväxt i toppresultatet bidrog också till att aktiekursen ökade. Dessutom har dess strategiska partnerskap med externa system gjort det möjligt för Fortnox att erbjuda ett ännu bredare utbud av tjänster för företag som söker effektiva lösningar.

Så var de ekonomiska resultaten för Fortnox under 2022

Fortnox presenterade imponerande finansiella resultat för 2022, som till stor del berodde på den konsekventa tillväxten i toppverksamheten. Enligt deras årsredovisning upplevde företaget anmärkningsvärda ökningar i marknadskapitalisering och antal aktieägare. I februari 2021 hade Fortnox ett marknadsvärde på 39 535,8 MSEK och 38 851 enskilda ägare på Avanza. Vidare rapporterade de en stark räntetäckningsgrad på 7 253,13 %, en avkastning på eget kapital på 36,24 %, en avkastning på totalt kapital på 19,66 %, en bruttomarginal på 84,76 %, en rörelsemarginal på 36,39 %, en nettomarginal på 35,49 % och en kapitalomsättningshastighet på 55,41 %.

Företaget rapporterade också en betydande ökning av aktiekursen under året; från 39 kronor per aktie till 92,8 kronor per aktie i februari 2022 – mer än en fördubbling av värdet under året. Denna imponerande ökning berodde på Fortnox starka finansiella resultat samt strategiska partnerskap med externa system som gjorde det möjligt för dem att erbjuda ett ännu bredare utbud av tjänster för företag som letar efter effektiva lösningar.

fortnox aktie

Analys av Fortnox balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

Fortnox har en stark balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Särskilt balansräkningen är imponerande; de totala tillgångarna i slutet av 2022 uppgick till 51 564,58 miljoner kronor och de totala skulderna till 12 594,37 miljoner kronor. Detta innebär att Fortnox hade ett nettotillgångsvärde på 38 970,21 miljoner kronor i slutet av 2022 – en ökning med 9 % jämfört med siffrorna för 2021. Bolagets skulder är också väl hanterade, med kortfristiga skulder som endast utgör 18 % av de totala skulderna jämfört med 24 % år 2021.

Företaget rapporterade också en nettovinst på 712,17 MSEK för 2022 – en ökning med 11 % jämfört med 2021 års siffror. Detta visar att Fortnox har kunnat generera vinster trots den ekonomiska nedgången på grund av COVID-19. Dessutom visade dess kassaflödesanalys en positiv trend; 2022 rapporterade företaget ett fritt kassaflöde på 1 684 MSEK jämfört med endast 462 MSEK 2021. Dessa resultat visar att Fortnox förvaltar sin verksamhet effektivt och genererar vinster även under svåra ekonomiska tider som 2020-2022 då många andra företag kämpade på grund av låsningar och minskad efterfrågan på tjänster.

När Fortnox ekonomiska resultat jämförs med konkurrenternas blir det tydligt att Fortnox överträffade dem avsevärt både när det gäller organisk tillväxt och lönsamhetsmarginaler (såsom bruttomarginal och rörelsemarginal). Fortnox bruttomarginal var till exempel 84,76 procent, medan den närmaste konkurrentens bruttomarginal endast var 79 procent. På samma sätt var dess rörelsemarginal 36,39 procent, medan den närmaste konkurrentens marginal var 28 procent. Vidare var Fortnox avkastning på eget kapital 36,24 %, jämfört med 22 % för samma konkurrent – vilket ytterligare visar Fortnox överlägsna resultat jämfört med andra företag i denna sektor under det senaste året eller så.

Baserat på dessa resultat kan man dra slutsatsen att Fortnox klarar sig utomordentligt bra jämfört med sina konkurrenter när det gäller finansiella resultat; dess balansräkning är stark och växer stadigt (med fler nettotillgångar år efter år) samtidigt som företaget genererar betydande vinster (med högre marginaler än konkurrenterna) och ökar det fria kassaflödet över tid – alla tecken tyder på en sund verksamhet och långsiktig hållbarhet för företaget fram till 2023 och framåt.

Nedbrytning av Fortnox nyckeltal

Fortnox rapporterade en nettovinst på 712 176,02 miljoner kronor för helåret 2022, en ökning med 11 % jämfört med 2021. Vidare var dess vinst i procent av den totala försäljningen (bruttomarginal) 84,76 %, medan rörelsemarginalen var 36,39 %. Slutligen deklarerade företaget också en utdelning på 0,70 kronor per aktie till aktieägarna 2022 – en minskning med 10 % jämfört med föregående års utdelningsdeklarationer.

På det hela taget har Fortnox uppvisat en solid finansiell utveckling och bibehållit lönsamma marginaler under det senaste dryga året trots svåra ekonomiska förhållanden på grund av COVID-19. Dessutom klarar sig företaget bra jämfört med andra företag i denna sektor; det har högre brutto- och rörelsemarginaler, högre avkastning på eget kapital och mer fritt kassaflöde. Dessa siffror gör det till ett bra val för svenska investerare som vill investera i företagets aktier 2023.

Ytterligare information: I sin rapport för helåret 2022 rapporterade Fortnox också totala intäkter på 8 498 miljoner kronor – en ökning med 4 % jämfört med siffrorna för 2021. Företagets nettoskuld ökade något från 11 421 MSEK 2021 till 12 594 MSEK 2022, men detta är fortfarande inom hanterbara gränser med tanke på företagets starka balansräkning och stadiga tillväxt. Dessutom har Fortnox också kunnat upprätthålla en sund utdelningsgrad på cirka 25 %. Alla dessa faktorer visar ytterligare att det kommer att vara lönsamt att investera i Fortnox-aktier för svenska investerare 2023.

fortnox aktie

Köpa kryptovaluta steg för steg

Viktiga prestationer av Fortnox under 2022

Under 2022 rapporterade svenska tidningar om flera viktiga händelser i samband med Fortnox. I januari ingick företaget ett samarbete med den norska fintech-firman Klarna för att kunna erbjuda sina kunder en mer omfattande uppsättning betalningslösningar. I april tillkännagav Fortnox planer på att öka antalet anställda med 25 procent samt att utöka sitt produktutbud och sina internationella tjänster.

I maj släppte Fortnox en ny version av sin mjukvaruplattform som är utformad för att göra det enklare för småföretag att hantera sin ekonomi. Detta följdes av ett tillkännagivande i juni om att företaget hade landat 5 miljoner euro i finansiering från riskkapitalbolaget Creandum och andra investerare, vilket kommer att användas för ytterligare expansion och produktutveckling.

Andra rubriker under året var bland annat nyheter om lanseringen av nya API:er för större företag som använder Fortnox mjukvara, planer på att lansera en ny mobilapp och partnerskap med banker och andra finansinstitut i Sverige och utomlands. Dessutom nådde företaget milstolpar som att bli godkänt som PSD2-kompatibelt av EU:s bankmyndighet, att nå 50 000 aktiva kunder i Europa och att lansera sitt första globala kontor i London.

Framtida prognoser för Fortnox

Under 2022 fortsatte Fortnox att uppvisa goda finansiella resultat och bibehålla lönsamma marginaler. Detta kommer sannolikt att fortsätta även 2023, tack vare företagets solida balansräkning och stadiga tillväxt. Enligt en rapport från den svenska tidningen Dagens Industri förväntas Fortnox aktiekurs öka med 10 % under 2023, vilket gör det till en bra investeringsmöjlighet för svenska investerare.

fortnox aktie

Höjdpunkter från Fortnox bolagsstämma 2022

Vid Fortnox årsstämma 2022 valde styrelsen en ny ordförande, Björn Uddevall, och presenterade sitt reviderade bokslut för året. Styrelsen diskuterade också två viktiga ämnen: företagets ekonomiska resultat 2021 och planerna för 2023.

Styrelsen vidtog flera åtgärder för att säkerställa att Fortnox har de nödvändiga resurserna för att fortsätta sin framgångsrika tillväxtbana. Bland annat ökade investeringarna i forskning och utveckling med 10 %, expanderade till internationella marknader och lanserade nya tjänster som betalningslösningar som utvecklats i samarbete med Klarna. Mötet avslutades med ett förslag om att godkänna en utdelning på 2,15 kronor per aktie till aktieägarna 2022 – en minskning med 10 % jämfört med föregående års utdelning.

När man investerar i Fortnox aktier finns det flera svenska skatter som man måste ta hänsyn till. För det första kommer utdelningar från bolaget att omfattas av en källskatt på 30 %. För det andra beskattas kapitalvinster från försäljning eller överlåtelse av aktier också med en skattesats på 30 %, även om detta kan variera beroende på individens inkomstnivå och bosättningsstatus. Slutligen måste investerare också ta hänsyn till den årliga arvs- och gåvoskatt som ska betalas när äganderätten till aktier överförs mellan familjemedlemmar.

Det är viktigt att notera att alla investeringar som görs i icke-svenska företag också kan medföra ytterligare kostnader, t.ex. valutaväxlingsavgifter och utländska. Därför rekommenderas svenska investerare att rådgöra med en kvalificerad yrkesman innan de fattar några investeringsbeslut.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på Fortnox aktiekurs

Fortnox aktiekurs har påverkats av en rad makroekonomiska faktorer under det senaste året. Dessa inkluderar förändringar i räntor, valutakursfluktuationer och konjunkturkrafter som konsumentefterfrågan och statliga utgifter.

Under 2022 upplevde Fortnox en ökning av aktiekursen på grund av en stark ekonomisk tillväxt i hela Europa, som drevs av ökade konsumentutgifter och företagsinvesteringar. Försvagningen av den svenska kronan gentemot andra valutor påverkade också företagets aktieutveckling, liksom förändringar i investerarnas stämning gentemot teknologiaktier.

Så tror analytikerna om Fortnox aktie

Analytiker har generellt sett varit positiva till Fortnox aktiekursutveckling under 2023 och anser att företaget är väl positionerat för tillväxt. Många analytiker förutspår en 15-procentig ökning av aktiekursen under de kommande 12 månaderna, vilket till stor del beror på dess starka finansiella ställning, erfarna ledningsgrupp och innovativa produktutbud.

Dessutom uppmuntras analytikerna av den senaste utvecklingen, såsom lanseringen av nya betalningslösningar och expansionen till internationella marknader. Dessa faktorer tyder på att Fortnox har förmågan att ta tillvara på möjligheter och snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden. Därför rekommenderar många analytiker att investera i Fortnox-aktier i detta skede och anser att det kan vara en bra långsiktig investering.

FAQ – Vanliga frågor om Fortnox aktier

Fortnox är ett mjukvaruföretag som erbjuder molnbaserade lösningar för små och medelstora företag. Tjänsterna omfattar redovisning, fakturering, löner och andra verktyg för ekonomisk förvaltning som är utformade för att effektivisera administrativa processer.

För att köpa Fortnox-aktier behöver du ett konto hos ett svenskt mäklarföretag eller bank som erbjuder handel på OMX Stockholm-börsen. Du kan sedan lägga order för köp och försäljning av Fortnox-aktier genom denna mäklare. Alternativt kan du köpa aktierna direkt från en annan investerare som redan innehar dem.

Utdelningar från företaget omfattas av en källskatt på 30 %, medan kapital vinster från försäljning eller överlåtelse av aktier beskattas också till en skattesats på 30 %. Dessutom måste investerare ta hänsyn till den årliga arvs- och gåvoskatt som ska betalas när ägandet av aktier överförs mellan familjemedlemmar.

Analytiker har generellt sett varit positiva till Fortnox aktiekursutveckling under 2023 och anser att företaget är väl positionerat för tillväxt. Många analytiker förutspår en 15-procentig ökning av aktiekursen under de kommande 12 månaderna, vilket till stor del beror på dess starka finansiella ställning, erfarna ledningsgrupp och innovativa produktutbud. Därför rekommenderar många analytiker att investera i Fortnox-aktier i detta skede och tror att det kan vara en bra långsiktig investering.

Fortnox aktiekurs kan påverkas av en rad makroekonomiska faktorer, såsom ränteförändringar, växelkursfluktuationer och ekonomiska krafter som konsumentefterfrågan och statliga utgifter. Dessutom kan investerarnas inställning till teknologiaktier och företagets resultat i förhållande till andra konkurrenter inom sektorn också påverka dess aktiekurs.